Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. (Márai Sándor)

1956 a visszaemlékezések tükrében. Szerk. Szentes Bíró Ferenc – Tóth György. Kiskundorozsma, Sztriha Kálmán Közhasznú Alapítvány, 2016. 40 o.

1956 emlékezete Kisújszálláson. Főszerk. Kovács Tibor. Kisújszállás, Önkormányzat, 2016. 312 o.

1956. Erőszak és emlékezet. Tanulmányok. Szerk. Müller Rolf – Takács Tibor – Tulipán Éva. Budapest, Jaffa Kiadó, 2017. 205 o.

1956 kézikönyve. 1–3. kötet. (1., Kronológia. 2., Bibliográfia. 3., Megtorlás és emlékezés) Főszerk. Hegedűs B. András. Budapest, 1956-os Intézet, 1996. 433, 309, 389 o.

1956 újragondolása. Megszállás, megtorlás, menekülés, befogadás. Szerk. Simon János. CEPoliti, 2017. 439 o.

Az 1956-os forradalom adattára. Válogatás az 56-os Emlékbizottság támogatásával. Szerk. az OSZK Történeti Interjúk Tárának munkatársai. Budapest, OSZK, 2006. DVD.

Az 1956-os magyar forradalom és előzményei a Tamási laktanyában az Ungvárra deportáltak névjegyzékével. Összeáll. Kéry László. Tamási, Tamási Helytörténeti Alapítvány, 2016. 140 o.

Az 1956-os forradalom és megtorlás Heves megyei dokumentumai. Összeállította, a bevezetést, az időrendi táblázatot és a jegyzeteket készítette Cseh Zita. Eger, Heves Megyei Levéltár, 2006. 480 o. (A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 12.)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hajdúdorogi emlékei. Hajdúdorog, Mészáros Károly Városi Könyvtár, 2016. 144 o.

Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában. Szerk. Simon Attila. Budapest ; Somorja, NEB ; Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018. 213 o.

'56 izzó ősze volt... Pillanatképek a forradalom napjairól. A képeket válogatta, a képaláírásokat, a jegyzeteket és a bevezetőt írta Csiffáry Gabriella. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2006. 151 o.

56 lángjának őrzője. Wittner Mária. Budapest , Zrínyi Kiadó, 2019. 1 CD

'56. Monográfia az 1956-os forradalom és szabadságharc besenyszögi emlékeiről. Besenyszög, Besenyszögért Alapítvány, 2016. 92 o.

’56 Zalában. A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai, 1956–1958. Szerk. Csomor Erzsébet – Kapiller Imre. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2004. (Zalai gyűjtemény 40.)

Az 1956-os forradalom történetének válogatott bibliográfiája, 2000–2001. Összeállította Győri László. In: Évkönyv/1956-os Intézet. 9., 2001. Magyarország a jelenkorban. Budapest, 1956-os Intézet, 2001. 281–297. o.

Arcvonalak. Balatonfüred és Arács az '56-os forradalomban. Szerk. Molnár Judit. Balatonfüred, Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2016. 144 o.

Arnóczky Mátyás Pál: Egy szívvel két hazában. Rendületlenül 1956 igazságáért. Veszprém, Vesz-Pannon Média Kft., 2017. 235 o.

Baczoni Tamás: Magyar katonai egyenruhák, 1945–1956. Budapest, Huniform, 2008. 207 o.

Balázs-Legeza Borbála: "A mi 56-unk". Az 1956-os forradalom 60. évfordulós rendezvénye a szentendrei Skanzenben. Honismeret. 2016. 6. 41-44. o.

Bank Barbara: Az 1956-os forradalom Sopronban. Soproni Szemle. 2006. 3. 249–281. o.

Bank Barbara: Sopron, 1956. Sopron város eseményei a forradalom és szabadságharc alatt. Sopron, MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár., 2017. 363 o.

Bank Barbara – , Mészáros Gyula: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Sümegen és a Sümegi járásban. Veszprém, MNL Veszprém Megyei Lvt., 2017. 168 o. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 40.)

Bálint László: Forradalmi hamisságok és más tanulmányok. Érd, Szerző, 2019. 165 o.

Bálint László: Forradalmi munkástanácsok Szegeden. 1956. Érd, Szerző, 2018. 162 o.

Bálint László: Forradalmi történetek. Szegedi és sándorfalvi események. 1956. Szerző, 2017. 198 o.

Bálint László: A forradalom dokumentumai. Szeged, 1956. Válogatás. Szerző, 2020. 191 o.

Bálint László: A megtorlás Szegeden. Szeged, Belvedere Meridionale, 2004. 276 o.

Benkő Levente – Papp Annamária –  Vig Emese: Erdélyi srácok. Kolozsvár, Exit Kiadó, 2018. 303 o.

Békés Márton  – Gyarmati István – Takács Tamás Péter: Budapest hegei. Budapest, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2019. 142 o.

Bognár Zsuzsanna: Gloria victis. 1956 Székesfehérváron és Fejér megyében. Bibliográfia. Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály Könyvtár, 2017. 132 o.

Böröndi Lajos: Mosonmagyaróvár ’56-ja. In: Tanulmányok és emlékmozaikok az 56-os forradalomról. Szerk. Szabó A. Ferenc. Budapest, Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány, 2007. 160–177. o.

Budapestről jelentjük... Az 1956-os forradalom az egykorú nemzetközi sajtóban. Válogatás. Szerk. Tischler János. Budapest, 1956-os Intézet, 2006. 395 o.

Búvópatakok. A jobboldal és az állambiztonság 1945–1989. Szerk. Ungváry Krisztián. Budapest, 1956-os Intézet–Jaffa Kiadó, 2013. 399 o.

Csete Örs: 1956, Budapest. Arcok és sorsok / Faces and stories. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 1999. 205 o.

Csoma Mózes: "Az Urálban találkozunk!" Korea és Magyarország 1956-ban. Budapest, L'Harmattan, 2016. 140 o.

Csoma Zsigmond: Bács-Kiskun 56/60. Honismeret. 2016. 6. 37-38. o.

Csömöri hősök. Winkler János és Dömötör Zoltán története. Sajtó alá rend. Tóth Eszter Zsófia. Budapest, Veritas Történetkutató Intézet, Magyar Napló, 2017. 73 o.

Csörsz István: Viharjelzés. Riportok 1956 katonáival. Budapest, Napkút, 2014. 214 o.

Deák Nóra: Burkolt bűnudat jelei. Richard Nixon szerepe a magyar menekültek befogadásában. Századok. 2020. 3. 565-576. o.

Dokumentumok. Mosonmagyaróvár 1956. Szerk. Böröndi Lajos – Garamvölgyi György. Wien, Zentral verband Ungarischer Vereine, 2006. 316 o. (Integratio 23.)

Domonkos László: Átállt szovjet katonák 1956-ban : tények és legendák. Budapest, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2020. 201 o.

Dupka György: '56 és Kárpátalja. Hatásvizsgálat hivatalos iratok, vallomások tükrében. Ungvár–Budapest, Intermix, 2006. 143 o. (Kárpátaljai magyar könyvek 152.)

Eörsi László: A "budai srácok", 1956. Budapest, OSZK, 2018. 295, 4 o.

Eörsi László: A csepeli fegyveres ellenállás, 1956. Pécs, Budapest, Kronosz Kiadó, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 1956-os Intézet, 2016. 226 o.

Eörsi László: Forradalmár nők 1956-ban. BBC History. 2019. 11. 24-34 o.

Eörsi László: Kőbánya, 1956. Fegyveres ellenállás a X. kerületben. Budapest, 1956-os Intézet, 2016. 92 o.

Eörsi László: A külpesti srácok, 1956. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2020. 433, 2 o.

Eörsi László: Pesti lányok, 1956. Budapest, Noran Libro Kiadó, 2019. 211 o.

Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Tanulmányok. Szerk. Gyáni Gábor – Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 2007. 418 o.

Fakász Tibor: Mecséri ezredes 1956-os esztergomi tevékenysége. In: Esztergomi évlapok. 2000. 243-262. o.

Feiszt György: Az 1956-os forradalom vasi halottai. Vasi Szemle. 2017. 3. 277-290 o.

Fekete István: 1956 szolnoki katonai eseményei. A helyi és a szovjet fegyveres erők tevékenysége az 1956-os forradalomban. In: Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve. 18. Szolnok, 2003. 225–273. o.

Fekete István Csaba  Papp Gyula: '56 - hatvani szemmel. Hatvan, Fekete I. Cs., 2016. 208. o.

Filep Tibor: Debrecen 1956. Forradalom nemzeti ellenállás, megtorlás. Debrecen, Csokonai, 2000. 187, 14 o.

A forradalom emlékezete. Személyes történelem. Az Oral History Archívum interjúi alapján összeállította Molnár Adrienne – Körösi Zsuzsanna – Keller Márkus. Budapest, 1956-os Intézet, 2006. 374 o.

A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben, 1956–1963. Tanulmányok, dokumentumok és kronológia. Szerk. Békés Csaba – Kecskés D. Gusztáv. Budapest, Magyar ENSZ Társaság, 2006. 239 o.

Forradalom és megtorlás Szarvason. 1956-1963. Szerk. Kutas Ferenc. 2. átdolgozott kiad. Szarvas, Szarvasi Krónika Alapítvány, 2016. 299 o.

Forradalom közelnézetből. Az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményei. Szerk. Miklós Péter. Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, 2017. 256 o.

Források Komárom megye 1956-os múltjából. Szerk. Horváth Attila – Tóth-Péter Veronika – Wencz Balázs. Esztergom, Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, 2019. 378, 6 o.

Földesi Margit – Szerencsés Károly: '56 kalendáriuma. 2. kiad. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2016. 72, 2 o.

Frivaldszky János: A jövő mérnökei. A forradalmi nemzedék naplókban, interjúkban, visszaemlékezésekben, dokumentumokban. Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2017. 391 o.

Frivaldszky János: A Petőfi Sándor Első Egyetemi Nemzetőr Ezred megalakulása. Budapest, Logod Bt., 2017. 103 o.

Galambos István: Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc várpalotai eseményeihez. 1-2. kötet. Várpalota, Krúdy Gyula Városi Könyvtár, 2016-2017. 134, 423 o.

Gati, Charles: Vesztett illúziók. Moszkva, Washington, Budapest és az 1956-os forradalom. Budapest, Osiris Kiadó, 2006. 254 o.

Granville, Johanna: Megtorlás Budapesten. Szovjet invázió és normalizáció, 1956–1957. Történelmi Szemle. 1997. 2. 191–217. o.

Granville, Johanna: The Soviet–Yugoslav detente, Belgrade–Budapest relations, and the Hungarian revolution, 1955–56. Hungarian Studies Review. 1997. 1–2. 15–63. o.

György Sándor: Ziliztől a Juta-dombig. Rémiás Pál hadnagy életútja és tragédiája. In: Krónikalapok. Horváth Miklós tiszteletére. Budapest, TITE, 2019. 193-206. o.

Gyuricza Kata Sára – Gyuricza Péter: Sorsfordító forradalom. Magyarország, 1956 = La revolución que cambió el destino. Hungría, 1956. Budapest; Madrid, Magyarország Nagykövetsége Spanyolország, 2016. 35, 4 o.

Gyurkó László: 1956. Budapest, Szabad Tér Kiadó, 1996. 588 o.

Gyurkó László: A bakancsos forradalom. Budapest, Kossuth Kiadó, 2001. 542 o.

Halzl József: 1956-os napló. 2. jav. kiad. Budapest, Rákóczi Szöv., 2016. 59 o.

Hangodi László: Emlék leszünk. Gyertya és ünnep. Tapolca 1956. Tapolca, Tapolcai Városszépítő Egyesület, 2007. 351 o. (Tapolcai füzetek 34.)

Hatvan évvel a magyar forradalom után. Szerk. Benkő Levente. Kolozsvár, Polis, 2016. 183 o.

Héjja Gábor: Lebilincselő szavak. A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium egykori 11. c osztályának megrázó története. Fort-Inn Kft, 2016. 72 o.

Horváth Miklós: Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetközi vonatkozásai. In: Hatvan évvel a magyar forradalom után. Kolozsvár, Polis, 2016. 9-37. o

Horváth Miklós: Adalékok a Kádár-csoport 1956-1957-es legitimitásának és a formálódó hatalom jellegének értékeléséhez. In: Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018. 209-215 o.

Horváth Miklós: Adalékok a karhatalom 1956. november 4. utáni történetéhez. In: Élet az arcvonal mögött. Tanulmányok Szabó Péter hadtörténész tiszteletére. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2019. 193-213. o.

Horváth Miklós: Fehér foltok a forradalom és szabadságharc katonai térképén. Szovjet csapatok Magyarországon – 1956. Múltunk. 1996. 3. 101–122. o.

Horváth Miklós: A Kossuth téri sortűz az újabb források tükrében. Hadtörténelmi Közlemények 2018. különszám. 226-248. o.

Horváth Miklós: Magyar Néphadsereg – 1956. Honvédségi Szemle. 2016. 6. 131-145. o.

Horváth Miklós: A Magyar Néphadsereg az 1956-os forradalom és szabadságharc idején. In: Hazánk dicsőségére. 160 éves a Magyar Honvédség. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2008. 147–156. o.

Horváth Miklós: A Magyar Néphadsereg és az 1956-os forradalom. Részletek az 1956-os forradalom katonai történetéből. Hadtörténelmi Közlemények. 1996. 3. 3–28. o.

Horváth Miklós: Maléter Pál. Második javított kiadás. Budapest, H&T Kiadó, 2002. 125 o.

Horváth Miklós: A nemzetőrség szervezése és felállítása 1956-ban. Hadtörténelmi Közlemények. 2002. 4. 1008–1046. o.

"Hova megyünk, bajtársak?"- "Világnak!" = ˝Kam gremo, prijatelji?” “V svet!” : Slovenija in madžarski begunci v letih 1956 in 1957. Szerk. Kovács Attila. Ljubljana; Lendva, Etnikai Kutatóintézet, 2016. 240 o.

Illik Martin: Magyarország és forradalma. Budapest, Unicus, 2016. o.

Ilyés Gábor: 1956-os emlékjelek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyíregyháza, Aranymetszés Kulturális Egyesület, 2017. 144 o.

Das internationale Krisenjahr 1956. Polen, Ungarn, Suez. Hrsg. Winfried Heinemann – Norbert Wiggershaus. Im Auftrag des Militärgeschichtliches Forschungsamtes. München, Oldenburg Verlag, 1999. 722 o. (Beiträge zur Militärgeschichte 48.)

"Itt élned, halnod kell". Források a tatai 1956-os eseményekhez. Szerk. Schmidtmayer Richárd. Tata, Önkormányzat, 2016. 321 o.

Iván Dezső: A Légierő-parancsnokság és az alárendelt csapatok tevékenysége az 1956. októberi forradalom időszakában. Magyar szárnyak. 1998. 94–100. o.

Janek István: A magyar '56 Csehszlovákiában. BBC History. 2017. 2. 76-81. o.

Jobbágyi Gábor: 1956 és a megtorlás fekete könyve. Budapest, Kairosz Kiadó, 2016. 443 o.

Jobbágyi Gábor: A „pesti srácok” pere. Mansfeld Péter és társai elitélése. Valóság. 1996. 10. 35–55. o.

Jobbágyi Gábor: Ez itt a vértanúk vére. Az 1956 utáni megtorlási eljárások. Szentendre, Kairosz, 1998. 239, 4 o.

Jójárt György: 1956. A forradalom Cegléden. Cegléd, Magánkiad., 2018. 252 o.

Jósa Iván: Katona voltam 1956-ban. Visszaemlékezés. Budapest, Honvéd Hagyományőrző Egyesület, 2006. 103 o.

Kahler Frigyes: Adalékok a november 4-e utáni sortüzek kérdéséhez. Valóság. 1996. 11. 100–112. o.

Kahler Frigyes: 1956 szellemének megtorlása tíz év után. Vaczkó László és Hamusics János ügye. Aetas. 2006. 1. 38–56. o.

Kapronczay Károly: Lengyel segítség az 1956-os magyar forradalomnak. Valóság. 2016. 10. 29-33. o.

Kecskés D. Gusztáv: Az 1956-os magyar menekültek svájci befogadása. Történelmi Szemle. 2016. 1. 85-114 o.

Kecskés D. Gusztáv: Franciaország és a magyar forradalom, 1956. Budapest, História Alapítvány–MTA Történettudományi Intézet, 2007. 317 o. (História könyvtár 22.)

Kedves Gyula – Szabó Magdolna: A szabadság kódjai. A "Jelek és jelképek a függetlenség jegyében" című kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Honismeret. 2016. 6. 38-40. o.

Kiss Kálmán: Fórizs Tibor 1956-os nagyari mártír emlékére. In: A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve. 62. Nyíregyháza, 2020. 161-166. o.

Komárom 1956. A forradalom és szabadságharc komáromi eseményei a források és visszaemlékezése tükrében. Szerk. Számadó Emese. Komárom, Komáromi Klapka György Múzeum, 2016. 354 o. (Komáromi Klapka György Múzeum katalógusai 25.)

Kovács Andor: Forradalom Somogyban. Az 1956-os forradalom és előzményei a csurgói járásban. Csurgó, Csurgói Baksay Sándor Alapítvány, 2017. 200 o.

Kováts Dániel: A forradalom hullámverése - távol Budapesttől. Honismeret. 2016. 6. 29-33 o.

Köntös László: Sötét út a forradalomhoz ("Rab" bánya). A forradalom 60. évfordulójára. Heves, Önkormányzat, 2016. 64 o.

Kövér István: Forradalom és megtorlás Szombathelyen 1956–1960. Szombathely, Vas Megyei Honismereti Egyesület–Honvéd Hagyományőrző Egyesület, 1996. 265 o.

Kövér István: Az 1956-os forradalom és szabadságharc vasi vagy vasi kötődésű mártírjai és vértanúi. Vasi szemle. 2007. 5. 555–565. o.

Közös múlt, közös emlékezet. Nagymágocs 1956-ban, nagymágocsiak 1956-ról. Szerk. Varga Ferenc. Nagymágocs, Nagymágocsi Fiatalok Egyesülete, 2017. 112 o.

Lipták Béla: 1956 akkor és ma. "aki magyar, velünk tart!" Budapest, Kairosz Kiadó, 2017. 352 o.

M. Kiss Sándor: Olvasókönyv. Forradalom Somogyban – 1956. Budapest, Püski, 1997. 352 o.

A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (1956) életinterjúk tükrében. Szerk. és jegyzetekkel ellátta Jancsák Csaba. Szeged, Belvedere Meridionale, 2016. 226 o.

Magyar Kálmán: Dokumentumok a somogyi diákokat ért iskolai és rendőrségi megtorlásokról az 1956-os szabadságharc miatt. Megemlékezés az elfelejtett és elhallgatott somogyi '56-os diák- és tanárügyekről. Valóság. 2016. 10. 34-50. o.

Mann Jolán: Az 1956-os forradalom Miroslav Krleza naplóiban. Múltunk. 2017. 1. 90-115. o.

Markó György: A Debreceni Katonai Bíróság statáriális ítéletei 1956 december – 1957 október. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 1996. 4. 537–547. o.

Markó György: Harcban a szovjet csapatokkal. Magyar felkelő csoportok 1956-ban Budapesten. In: Hatvan évvel a magyar forradalom után. Kolozsvár, Polis, 2016. 39-51. o.

Markó György: A pesti Rambo. Esettanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből. Budapest, Közép- és Kelet-Európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítv., 2018. 251 o

Marossy Endre: Jutadombi történetek. Budapest, '56-os Szövetség, 2017. 274 o.

Marossy Endre: Kovács István vezérőrnagy, vezérkari főnök és társai pere 1958-1959. Budapest, Magyar Napló, Írott Szó Alapítvány, 2020. 201 o.

Marossy Endre: Pércsi Lajos őrnagy és társai hadbírósági pere, 1958. Schmidt-kastély, Óbuda, 1956. Budapest, Magyar Napló,  Fokusz Egyes., 2019. 197 o.

Marosvári Attila: Az 1956-os forradalom Makón. Tanulmányok. Szeged, Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, 2019. 410 o. (Dél-alföldi évszázadok 32.)

Marosvári Attila: A nemzeti bizottságok Makón az 1956-os forradalom idején. Belvedere Meridionale. 2018. 1. 77-113. o.

Martinkó József: A magyar légierő a forradalom időszakában. Az OLLEP alárendeltségében működő Légierő Parancsnokság és alárendelt csapatai tevékenysége a forradalomban. In: Tanulmányok és emlékmozaikok az 56-os forradalomról. Szerk. Szabó A. Ferenc. Budapest, Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány, 2007. 114–159. o.

Marušiak, Juraj: Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia. Múltunk. 2007. 1. 58–103. o.

Maruzs Roland: Tábornoki kar 1945–1956. Szeged, HK Hermanos, 2011. 189 o.

Máig ható múlt. A Budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatói az 1956-os forradalomban. Szerk. Horváth Erzsébe – Komlósi Péter. Budapest, Mo. Református Egyh. Zsinati Lvt., 2016. 166, 2 o.

Megtalált emlékek. Ismeretlen fotósorozat a forradalmi Budapestről. Szerk. Székely Zoltán. Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum, 2016. 183 o.

A megtorlás Tatabányán. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő főbb tatabányai perek. Szerk., ... a bev. tanulmányt írta, a dokumentumokat összeáll. B. Stenge Csaba. Tatabánya, Tatabánya M. Jogú Város Lvt., 2017. 451 o.

Meruk József: Légicsapásterv a Corvin köz ellen. 1956. november 3-án 90 perc maradt a szovjet bombavetésig. Aero Magazin. 2017. 11. 52-55. o.

Mészáros Gyula: Forradalom és szabadságharc Veszprémben 1956. Tények, dokumentumok, visszaemlékezések. Veszprém, Művészetek Háza, 2001. 574, 74 o.

Mészáros Gyula: Az 1956-os forradalom eseményei Pápán és környékén. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2004. 307 o.

A mi forradalmunk. Szentgotthárdi és környékbeli szemtanúk visszaemlékezései. Szerk. Horváth Zsuzsanna. Gencsapáti, Szülőföld Könyvkiadó, 2016. 80 o.

Mihály Árpád: Tájkép csata után, lovakkal. Budapest, Barankovics István Alapítvány, 2019. 152 o.

Miklós Péter: "Részt vettem  a szabadságharc megmozdulásaiban". Putnik Tivadar (1929-1998). Újszentiván, Önkormányzat, 2017. 56 o.

Miklós Péter: A szabadság reményében. Egyéni és közösségi cselekvésformák 1956-ban. Szeged, Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2017. 156 o.

Miklós Péter: Szikra, láng, hamu. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc Csongrád megyei emlékezete. Szeged, Szerző, Csongrád M. Önkorm., 2016. 99 o.

Mikó Zsuzsanna: A terror hétköznapjai. A kádári megtorlás, 1956-1963. Budapest, Libri, Magyar Nemzeti Levéltár, 2016. 286 o.

Mindszenty József: 1956. Írások a hagyatékból. Sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán –  Soós Viktor Attila. Budapest,  Szépmíves K., 2016. 332, 2 o.

Molnár István: Szovjet orvtámadás a záhonyi tüzérlaktanya ellen – 1956. Egy sorkatona személyes visszaemlékezése. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle- 2016. 4. 24-34. o.

Molnár István, D.: Lengyel költők és írók az 1956-os magyar forradalomról, előzményeiről és következményeiről. Valóság. 2016. 10. 16-28. o.

Molnár Miklós: Egy vereség diadala. A forradalom története. Budapest, 1956-os Intézet, 1998. 291 o.

Mosonmagyaróvár, 1956. Szerk. Lukácsi Zoltán – Vajk Ádám. Győr, Győri Egyházmegyei Levéltár, 2006. 129 o. (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások 4.)

Nagy András: A Bang-Jensen ügy. Budapest, Magvető, 2005. 399. o.

Nagy András: Halálos együttérzés. A "magyar ügy" és az ENSZ, 1956-1963. Budapest, Kőszeg, Kossuth Kiadó, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, 2020. 477 o.

Nagy Gyöngyi – Zeman Ferenc: Összefogás a szabadságért. Hódmezővásárhelyi ötvenhatosok emlékezései. Hódmezővásárhely, Hódmezővásárhely Város Önkormányzata, 2016. 199 o.

Nagy Tamás: A forradalom külpolitikai háttere. In: Tanulmányok és emlékmozaikok az 56-os forradalomról. Szerk. Szabó A. Ferenc. Budapest, Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány, 2007. 68–88. o.

Nagyapáink forradalma... Interjúk, visszaemlékezések az 1956-os forradalom Zala megyei eseményeiről. Szerk., a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Kiss Gábor. Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 2006. 89, 2 o.

Naplók, interjúk '56-ról. Összeállította és szerk. Sümegi György. Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2006. 229 o.

Nem hiába haltatok meg! Németh Terézia naplója 1956-ból. Székesfehérvár, Kalocsa, Magyar Szív, Magyar Szó Alapítvány, 2017. 107 o.

Nóvé Béla: Patria Nostra : '56-os menekült kamaszok a Francia Idegenlégióban. Budapest, Balassi Kiadó, 2016. 505, 1 o.

Oláh Gergely: Nemzetőrség 1956. Budapest, Argumentum Kiadó, 2016. 209 o.

Óbuda – 1956. Időszaki kiállítás az Óbudai Múzeumban, 2016. október 20 - 2017. április 30. Szerk. Polgár Mónika. Budapest, Óbudai Múzeum, 2017. 91 o.

Ötvös István: Szervezés – újjászervezés. Hadsereg és fegyveres erők a kommunista Magyarországon, 1945-1958. In: A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a szocializmusban. Budapest, NEB, 2018. 7-22. o.

Papp Dezső: A forradalmi Magyar Honvéd története. In: Tanulmányok és emlékmozaikok az 56-os forradalomról. Szerk. Szabó A. Ferenc. Budapest, Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány, 2007. 205-215. o.

Páles Lajos: Két tűz között. Emlékezés az 1956. december 8-ai tragikus salgótarjáni eseményekre. Adalékok a történeti rekonstrukcióhoz. Salgótarján, Magánkiadás (Páles Lajos), Fátra Torurs Szolgáltató Kft., 2016. 93 o.

Páli Imre: A forradalom egy ferencvárosi kisgyermek szemével. Honismeret. 2016. 6. 26-28. o.

Pártok 1956. Válogatás 1956-os pártvezetők emlékezéseiből. Szerk. Körösi Zsuzsanna – Tóth Pál Péter. Budapest, 1956-os Intézet, 1997. 330 o.

Páskándiné Sebők Anna: Az erdélyi magyarok viszonya a forradalomhoz és azok következményei. Honismeret. 2016. 6. 33-37. o.

Pirityi Sándor: '56 nemzetközi-politikai feltételrendszere és katonapolitikai keretfeltételei. Valóság. 2006. 10. 43–62. o.

Pogány Sándor egykori magyar királyi honvéd ezredes naplója 1956. nov. 4-től 1957. jan. 23-ig. Sajtó alá redezte és a kísérő tanulmányt írta Forró Katalin. Vác, Tragor Múz., 2016. 119 o.

Pomogáts Béla: Történelmi sorsfordulók egy alkotó értelmiségi életpályája tükrében. Pomogáts Béla életútinterjú. A bev. tanulmányt írta, az interjút kész. és jegyzetekkel ell. Képiró Ágnes. Szeged, Belvedere Meridionale, 2020. 143 o.

Pongrátz Gergely: Corvin köz – 1956. 5. átdolgozott kiadás. Budapest, Magánkiadás, 1992. 280 o.

Rainer M. János: A forradalom mérlege. BBC History. 2016. 10. 22-27. o.

Rácz János: Magyarországról jöttünk, mesterségünk címere. Életrevalóak. Ötvenhatos menekültek. Interjúkötet. Budapest, Veritas Történetkutató Intézet, 2017. 305 o.

Rákay Philip: Szabadság tér '56 : a kommunista terror aktái. 1-2. kötet. Budapest, Szerző, 2019. 488, 394 o.

Reke Balázs: Megtalált szavak. Egy szegedi testvérpár sorsa 1956-ból. Szeged, KreaPark Szociális Szövetkezet, 2017. 114 o.

Remény és pokol. 1956. a kötet szerzői a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai, Szerk. Horváth Miklós. Budapest, Zrínyi, 2016. 66, 2 o. + 3 CD

Rendőrségi napi jelentések. 1–2. kötet. 1956. október 23. – december 31. Összeállította, és a bevezető tanulmányt írta Kajári Erzsébet. Budapest, Belügyminisztérium és az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete Közalapítványa, 1996–1997. 571, 476 o. (’56 – Belügyi iratok)

Révész Béla: Hadsereg és forradalom. . A nép fiai vagyunk. Magyar Honvéd. 2016. 10. 4-7. o.

Ripp Zoltán: 1956. Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Budapest, Korona, 2002. 366 o.

Rodics Eszter –  Szabó László – Tallai Gábor: A Magyar szabadság éve. 1956, 2016. Budapest, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2017. 228 o.

Salamon Konrád: Tizenkét nap szabadság 1956. Az első antikommunista forradalom. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2014. 395 o.

Sarkady Sándor: Sopron és az egyetemi karok vértelen forradalma, 1956. Sopron, Erfaret Nonprofit Kft., 2016. 176 o.

Sáry Zoltán: A hideg rácsapások napja. A magyar légierő az 1956-os forradalom idején. Aranysas. 2016. 11. 66-72. o.

Schmidt, Erwin A. – Ritter, László: The Hungarian Revolution 1956. Oxford, New York, Osprey, 2006. 64 o. (Elite 148.)

Schmidt Mária – Tallai Gábor: A szabadságért és függetlenségért. Budapest, Közép- és Kelet-Európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítv., 2016. 72 o.

Simon Attila: Az 1956-os forradalom visszhangja Szlovákiában, különös tekintettel Dél-Szlovákiára. Limes. 2006 3. 61–69. o.

Sipos István: Történelem a rádió előtt. Dr. Sípos István feljegyzései az 1956-os forradalom eseményeiről. A szöveget gond. Sipos Kund Kötöny. Nyíregyháza, Sipos K. K., 2017. 360 o.

Sortűz Tiszakécskén 1956-ban. Szerk. Tajti Erzsébet. 3 javított kiadás. Tiszakécske, Tiszakécskei Honismereti Kör, 2013. 191 o.

Soviet military intervention in Hungary 1956. Ed. by Jenő Györkei – Miklós Horváth. With a study by Alexandr M. Kirov and memoirs of Yevgeny I. Malashenko. (Atlantic studies on society in change, 100.) Budapest, CEU Press, 1999. 318, 12 o. (Atlantic studies on society in change, 100.)

Staigl, Jan: Katonai intézkedések Szlovákia területén az 1956 őszi magyar felkelés időszakában. Hadtörténelmi Közlemények. 1996. 3. 67–78. o.

A szabadság vére. Forradalmárok, életmentők, megtorlók. A főváros egészségügye az '56-os forradalom és a megtorlások idején. Sajtó alá rendezte Gazda István. Budapest, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár–Magyar Tudományos Akadémia–Kresz Géza Mentőmúzeum–Semmelweis Egyetem–Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2006. 87, 2 o. (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, 65.)

Szabó A. Ferenc: Magyarország geopolitikai és geostratégiai helyzete 1956-ban. In: Tanulmányok és emlékmozaikok az 56-os forradalomról. Szerk. Szabó A. Ferenc. Budapest, Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány, 2007. 222–233. o.

Szabó Miklós, M.: A Magyar Néphadsereg és a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia az 1956-os forradalom és szabadságharc időszakában. Adalékok a Magyar Néphadsereg 1956. évi történetéhez. Hadtörténelmi Közlemények. 2006 3. 767–816. o.

Szakolczai Attila: Forradalom és szabadságharc Győr-Sopron megyében, 1956. Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 2006. 113 o.

Szecskó Károly: Emberi sorsok 1956. Eger, Bródy Sándor Megyei és Városi Kvt., 2016. 168 o.

Széchenyi Ágnes: Illyés Gyula 1956-os naplója. Múltunk. 2017. 1. 187-204. o.

Szilágyi István: Portugália és az 1956-os forradalom magyar menekültjei. Magyar Tudomány. 2017. 8. 971-980. o.

Szovjet katonai intervenció, 1956. 2. javított kiadás. Szerk. Györkei Jenő – Horváth Miklós. Budapest, H&T Kiadó, 2001. 314, 22 o.

"A Szovjetunióval örök időkre és soha máshogy!" Az 1956-os magyar forradalom csehszlovák dokumentumai. Vál. és szerk. Bencsik Péter – Mitrovits Miklós. Budapest, MTA BTK Törttud. Int., 2018. 924 o.

A szuezi válság és Magyarország 1956. Diplomáciai iratok az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc, illetve a szuezi válság történetéhez. Összeáll. és a bev. tanulmányt írta Sáringer János. Budapest, Veritas Történetkutató Intézet, Magyar Napló, 2017. 470 o. (Veritas Könyvek 7.)

A szuezi válság és Magyarország 1956. Tanulmányok. Szerk. Ujváry Gábor. Budapest, Veritas Történetkutató Intézet, Magyar Napló, 2017. 148 o. (Veritas Könyvek 6.)

Die Ungarnkrise 1956 und Österreich. Hrsg. von Erwin A. Schmidl. Eine Publikation der Landesverteidigungsakademie Wien. Wien–Köln–Weimar, Böhlau Verlag, 2003. 317, 16 o.

Unwin, Peter: Nagyhatalmi játszmák 1956. A magyar forradalom a világpolitika erőterében. Egy volt budapesti brit diplomata könyve a sorsdöntő évről. – Budapest, Múlt és Jövő, 2016. 288 o.

Tabajdi Gábor: Budapest a szabadság napjaiban, 1956. Budapest, Jaffa Kiadó, 2016. 271 o.

Tápay Miklós: 1956. Legyőzötten is győztesek.  Budapest, Püski, 2016. 146, 2 o.

Tóth Imre: Ausztria nemzetközi helyzete és az osztrák menekültpolitika az 1956-os forradalom idején. Soproni Szemle. 2016. 4. 418-427. o.

Tulipán Éva: Az erőszak rítusai 1956-ban. In: Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018. 594-600. o.

Tulipán Éva: A forradalom utcáin : a szabad Budapest mindennapjai 1956 októberében. Múlt-kor. 2019. ősz 66-73 o.

Tulipán Éva: Ostrom 1956-ban. A Köztársaság tér emlékezete. Budapest, Jaffa Kiadó, 2014. 248 o.

Tulipán Éva: Szigorúan ellenőrzött emlékezet. A Köztársaság téri ostrom 1956-ban. Budapest, Argumentum, 2012. 163 o. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára)

Vájer Ákos – Zámbó István: Erzsébetvárosi ősz. Az 1950-es évek mindennapjai és a forradalom a VII. kerületben. Budapest, Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft., 2016. 167 o.

Végső István: Az 1956-os forradalom Kiskunhalason.  Kiskunhalas, Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület, 2017. 79 o.

Veres Mihály: A légvédelmi tüzérség jelentősebb tevékenységei az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt. In: A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Értesítője. 2018. 105-140. o.

A vidék forradalma. 1956. 1–2. kötet. Szerk. Szakolczai Attila – Á. Varga László. Budapest, 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, 2003–2006. 426, 469 o.

Vincze Gábor: Egy alföldi nagyközség a forradalom és megtorlás időszakában. Belvedere Meridionale. 2017. 2. 5-26. o.

Vincze Gábor: A békétlen Békés. Forradalom és megtorlás Békésen. Békés, Jantyik Mátyás Múzeum, 2016. 371 o.

Volt egyszer egy légvédelmi tüzérezred... Dunaföldvár, 1956. 1-2. kötet. Dunaföldvár, Nagy Gáborné, 2016-2018. 121, 61 o.

Závodi Szilvia: A kiskunmajsai '56-os emlékmúzeum új állandó kiállítása. In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője. 2016. 309-316. o.