Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. (Márai Sándor)

(1912–1989)

Kommunista politikus, pártfőtitkár, kormányfő

Csermanek János néven született Fiuméban. Már a Horthy-korszakban csatlakozott az illegális kommunista mozgalomhoz, ekkor vette fel a Kádár nevet. 1945 után a kommunista párt vezetésének tagja. 1948–1950 között belügyminiszterként részt vett több koncepciós per, így a Rajk-per előkészítésében is. 1951-ben őt is vád alá helyezték börtönbüntetésre ítélték, ahonnan 1954-ben szabadult. Az 1956-os forradalom és szabadságharc során a Nagy Imre-kormány tagja volt. 1956. november első napjaiban Moszkvába utazott, majd a szovjet kezdeményezésre alakuló Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány vezetőjeként tért vissza. Az állampárt első számú vezetője volt 1957 és 1988 között. A nyolcvana évek végén már megrendült a vezetésébe vetett bizalom a párton belül is, 1989-ben egészségi állapotára hivatkozva fel is mentették tisztségeiből. 1989 júliusában halt meg.