Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. (Illyés Gyula)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után a párthatalom biztosítására létrehozott, a kommunista párt közvetlen ellenőrzésével 1957 februárja és 1989 októbere között működő félkatonai szervezet. Felállításáról az MSZMP Ideiglenes Intézőbizottsága 1957. január 29-i határozata alapján az Elnöki Tanács 1957. évi 13. számú törvényerejű rendelete intézkedett, országos parancsnokai Halas Lajos (1957–1962), Papp Árpád (1962–1980), majd Borbély Sándor (1980–1989) voltak. Jogutód nélküli megszüntetéséről az országgyűlés 1989. évi XXX. számú, október 20-án elfogadott törvénye rendelkezett.