Tizenhárom nap, amely megrengette a világot…

A Magyar Dolgozók Pártja a kommunista párt elnevezése 1956 és 1989 között. 1956. október 31-én alakult elődje, az MDP feloszlatása után. November 4. után a pártalapításban is résztvevő Kádár János és kormánya használta az új párt nevét és kijelölték annak Ideiglenes Intézőbizottságát is. Elnöke, majd 1957 júniusától 1985 márciusáig a KB első titkára Kádár János lett, aki 1985. márciusától 1988. májusáig az MSZMP főtitkári, 1988 és 1989. májusa között MSZMP elnöki címét viselte. 1988 májusára Kádár János vezető szerepe meggyengült és a párton belül súlytalanná vált. A párt főtitkára 1989. október 7-i feloszlatásáig Grósz Károly volt, aki nem lépett be az utódszervezetként ekkor megalakult Magyar Szocialista Pártba (MSZP).