Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. (Illyés Gyula)

Előre meghatározott típusú bűncselekmények gyanúja esetén az „ellenforradalmi cselekmények elleni küzdelem” érdekében alkalmazott különleges bírósági eljárás, amelyet 1957. január 15. (1957/4. tvr.) és július 3. (1957/34. tvr. 38. § 2. bek.) között alkalmaztak Magyarországon.

A gyorsított eljárásokat a bíróságok mellett bírók és népi ülnökök részvételével alakított különtanácsok folytatták le a lehető legrövidebb időn alatt. Főszabályként a tvr. szerint a „gyorsított eljárásban elbírált bűntettek büntetése halál”, de a különtanács életfogytiglani vagy öttől (bizonyos esetekben minimum tíztől) tizenöt évig terjedő börtönbüntetést is kiszabhatott. A döntés ellen a Legfelsőbb Bíróság két hivatásos bíróból és három népi ülnökből alakított különtanácsához lehetett fellebbezést benyújtani. 1957 nyarán a gyorsított eljárásokat a népbíráskodásról hozott tvr-ben foglaltak szerint folytatták le.