Tizenhárom nap, amely megrengette a világot…

A rendfenntartás támogatására, a nemzetőrség szervezésére 1956. október 30-án a Budapesti Rendőr-főkapitányságon megalakult szervezet. Elnevezését Forradalmi Védelmi Bizottságról változtatták Forradalmi Karhatalmi Bizottságra. Parancsnokául Király Béla honvéd vezérőrnagy, helyettese Kopácsi Sándort rendőr ezredes volt. Tízfős irányító testületében, az Operatív Bizottságban helyet kaptak a felkelőcsoportok képviselői is.