Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. (Márai Sándor)

Dudás Józsefné 1910-ben Bágyogon, középparaszti családban született. A Mária Terézia Leánygimnázium elvégzése után tanítónői oklevelet szerzett. Második férjével, Dudás Józseffel 1954-ben kötött házasságot. 1956. október 29-én Dudás József megalakította a II. kerületi Nemzeti Bizottságot, majd este felkelők egy csoportjával elfoglalta a Szabad Nép székházát, amelyet az általa alapított Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány központjává tett. A Bizottmány 25 pontos követelését másnapa Magyar Függetlenség c. saját maga szerkesztette újságban tette közzé. Dudás Józsefné mindvégig a férje mellett állt, segítette tevékenységében. A forradalom leverése után férjét kivégezték, őt pedig három évi börtönbüntetésre ítélték. Szabadulása után nyugdíjazásáig bedolgozó munkát végzett.